top of page
  • Yazarın fotoğrafıPIAPEX

Ürün Kültürü - TTGV Diyalog Dergisi Röportajı

Güncelleme tarihi: 23 Mar 2022

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yayınlanan Diyalog Dergisi'nin son sayısında Kurucumuz Kadir Kuğu ile yapılan röportaja yer verildi. Kurucumuz, TTGV Ürün Yönetim Komitesi'ndeki faaliyetleri anlatırken, Türkiye'de ürün yönetimi ve ürün kültürü kapsamında yapılan çalışmalardan da bahsetmektedir.


Ürün Kültürü ve Ürün Yönetimi by Kadir Kuğu
TTGV Diyalog 2021

Ürün Yönetimi Türkiye Komitesi’ne dâhil olduktan sonra TTGV’yi daha yakından takip etmeye başladım. İlişkilerimiz artıkça benim algım da TTGV’nin çalışmalarına ve etkinliklerine karşı daha açık hale geldi.


Sürdürülebilirlik modern çağda ortak sorunumuz. Bu konuda herkesin bir fikri, bir tavrı oluşmaya başladı. Pandemi, küresel ısınma, ekonomik krizler ve diğerleri derken artık insanlar bu gidişata bir dur deme ihtiyacı hissediyor. Bu yaklaşım teknoloji alanına da sıçradı. Firmaların tamamı yaptıkları işi nasıl daha sürdürülebilir, çevreye duyarlı hale getirebilir bunu düşünmeye başladılar. Güzel bir farkındalık oluştu. TTGV ile tanışmama vesile olan Ürün Yönetimi Türkiye Platformu da burada kritik bir rol oynuyor.


Türkiye’de şöyle bir talihsizlik yaşıyoruz: ülkemizde çok iyi işler yapılıyor, çok iyi fikirler çıkıyor ama bunların sürdürülebilirliği anlamında aynı başarıyı sağlanamıyor. Fikir üretme, çözüm bulma ya da mühendislik alanlarında çok iyi işler başarsak da tüm dünyanın hayran olduğu ürünler çıkarmakta zorlanıyoruz. Bunun bir nedeni varsa o da ürün yönetimi kültürüne sahip olmamamız. Bir bilgisayar mühendisi Olarak tüm profesyonel iş deneyimlerimde yapılan işlerin sürdürülebilirliğinde sorun yaşandığını gördüm. Bu bizim memleketimiz için ciddi bir külfet. Gücümüzü hoyratça kullanmamız kabul edilebilir bir şey değil. Bu nedenle 2020 yılında Türkiye’nin ürün yönetimi hizmeti veren ilk ve tek firması olan PIAPEX’i kurduk. PIAPEX’i kurarken en büyük motivasyonumuz Türkiye’den dünyada daha fazla bilinen, kullanılan ve sevilen ürünlerinin özellikle de teknoloji ürünlerinin çıkmasına yardımcı olmaktı. PIAPEX’in kurulduğu tarihlerde yolumuz benzer bir kaygıya sahip olan TTGV ile kesişti. Önce PDMA ile yapılan iş birlikteliğinin yapılması önemli bir başlangıç noktasıydı. Sonrasında Ürün Yönetimi Türkiye Platformu kuruldu ve komite kapsamında Türkiye’de ürün yönetimi ile ilgilenen kişilerin bir araya gelmesi mümkün oldu. Komitenin her ay yapılan toplantılarında bir yandan gelişmeleri birbirimizle paylaşırken bir yandan da komite üyeleri olarak sunumlarımızla ürün yönetimi deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bu kapsamda yapılan ilk komite toplantısındaki sunumu yapmak da benim için ayrı bir mutluluk oldu.


Teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmelerimizin bugün karşılaştığı en büyük sorunların başında sürdürülebilirlik ve kaynak kullanımı geliyor. Kısıtlı insan kaynağı ve zamanımızı kendini tekrar eden işler yerine, katma değerli sürdürülebilir ürünlerin üretilmesinde kullanmalıyız. İşte ürün yönetimi; ihtiyaç duyduğumuz verimli kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik konusunda oluşturmamız gereken bir kültür olarak karşımıza çıkıyor.


"Ürün Yönetimi Türkiye’de nihaî amaç ürün yönetimi kültürünün oluşturulmasına katkı vermek, öncülük etmek."

Bir ürün yönetimi profesyoneli olarak aynı ürünlerde olduğu gibi yöntem ve araçlardan da daha çok verim alabilmek için onu kullanan kullanıcılara uyum sağlaması gerektiğini söyleyebilirim. Ürün yönetimi de her ne kadar uzun yıllardır dünyada kullanılan yöntemlere sahip olsa da ve hatta bazı ülkelerde kültür haline gelse de Türkiye’de daha başarılı olabilmesi için bizim kültürümüze uygun hale getirilmesi gerekiyor.


"Ürün Yönetimi Türkiye Komitesi'nde biz ürün yönetimi profesyonelleri, dünyada kullanılan yöntemleri kendi tecrübelerimizle harmanlayıp kendi ürün yönetimi kültürümüzü oluşturmak ve ürün yönetimi kültürünün kuruluşların temel taşlarından biri haline getirmek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki sürdürülebilirlik ancak ürün geliştirmek ve onu doğru yönetmekle mümkündür."

Ürün yönetimi ders olarak alınabilen bir konu değil. Ürün yönetimi daha çok sektörde pişerek ve deneyim kazanılarak gerçek hayata uyarlanabilir. Bu tecrübe her işletmede her zaman çok hızlı oluşmaz. TTGV, Ürün Yönetimi Türkiye Platformu kapsamında farklı deneyimleri ve bakış açılarını bir araya getirerek bu komitesinde bulunan işletmelerin ürün yönetimini nasıl yapabilecekleri, bizim kültürümüze nasıl uyarlamaları gerekeceği konusunda yönlendirici oluyor. Bu azımsanmayacak bir deneyim paylaşımı. Bunu herhangi bir toplantıda, buluşmada elde edemezsiniz, ancak bir komitesi ile oluşabilir. TTGV’nin bu konudaki çabasını çok kıymetli buluyor ve desteklenmesi gerektiğine inanıyorum.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page